ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร

               ดร.สุวุฒิ ตุ้มทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Type Bจัดโดยศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ASC สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อจัดทำและปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการฯ เพื่อสอดรับและตรงตามเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผ่านการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น ๓  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / ข้อมูล :สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


66 ครั้ง