ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     

                 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดพิธีทำบุญภายในคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูลคณบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรภายในคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


85 ครั้ง