ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “บาริสต้ามืออาชีพ” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคาร RUS 1 ตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


77 ครั้ง