ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา

ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา

 

                    วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งรองคณบดี, หัวหน้าสาขาวิชา, อาจารย์ผู้คัดเลือกนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกศูนย์พื้นที่เพื่อติดตาม รายงานปัญหา การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา โดยศูนย์สุพรรณบุรีและศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประชุมผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูล :งานวิชาการและวิจัย / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


73 ครั้ง