ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ.ดร.ภัทรพงษ์ ผาสุกกิจรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


38 ครั้ง