ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับMr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director)
CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น

 

            เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุงพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director)CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน CFD and Finite Element

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


110 ครั้ง