ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล

            นางสิริรัตน์  โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายประทีป การมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/จัดทำ: นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


85 ครั้ง