มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

มทร.สุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทย ออโต ทูลล์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศิลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖” จากหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร จัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

   จัดทำ: นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง