ชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

           

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

          อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้จัดการตลาดราชมงคลพร้อมด้วยอาจารย์วุฒิศาสตร์ คำคม และอาจารย์ศศินันท์ ศาสตร์สาระ ทีมงานตลาดราชมงคลอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “บาริสต้ามืออาชีพ” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคาร RUS1 ตลาดราชมงคล ที่จะถึงนี้ และร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาคาร RUS 1 ตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   ภาพ : ทีมงานตลาดราชมงคล  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง