ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

 

าชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

            อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง โดยมี นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วม เพื่อให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรวมถึงให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่ยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง