ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางความร่วมมือไทยไต้หวันพัฒนาด้านการศึกษาสู่ระดับสากล

              อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคมผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. Chang Chia Linรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศมหาวิทยาลัยจงชิง (National Chung Hsing University) ไต้หวัน พร้อมด้วย Ms. Sheng-Chia Yen Ms. Chen-Hsuan Hsu เจ้าหน้าที่ the Coordinator of Office of International Affairs ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


59 ครั้ง