โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี2566

             อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรีผู้แทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ประธานบริษัทเฮเจโมนี พิคเจอร์ส จำกัด (Hegemony Pictures Co., Ltd.)อาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นักแสดง นักเขียน พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ภาพ/ ข้อมูล : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี

เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


50 ครั้ง