การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566

การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566

               อาจารย์เฉลิม ขุนเอียดรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ประธานการประชุมการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภายในศูนย์พื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ทราบถึงผลการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงานว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการปฎิบัติงาน ให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


45 ครั้ง