ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2566

            อาจารย์เฉลิม ขุนเอียดรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2566(โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารราชมงคล 36) พร้อมด้วยคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี





ข้อมูลจาก : nudtha.s


98 ครั้ง