โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี

โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี

 

           วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี จัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ และเพื่อพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อพีแอลซี สำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณนิธิศ ขอประดิษฐ์ R&D Managerบริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ พร้อมทั้งทีมงานจากคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดการอบรมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


100 ครั้ง