ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1/2566

 

              วันศุกร์ที่ 24มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1 / 2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Hangouts Meet

ข้อมูล :นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


39 ครั้ง