ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

           รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อหารือและวางแผนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน ที่ได้รับโล่รางวัลโดยผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๕ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับโล่รางวัลทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร ๑) เหรียญเงิน ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารเลิศสรรพวิทย์) เหรียญทองแดง ๓. คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) เหรียญทองแดง ๔. สำนักงานอธิการบดี (อาคารบูรณมงคล) เหรียญทองแดง และ ๕. กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร ๒๘) เหรียญทองแดง เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


43 ครั้ง