ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

            อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


42 ครั้ง