มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศวร์ ศรีมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกอาชีพสำหรับ ว่าที่บัณฑิตจบใหม่” เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                              ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


39 ครั้ง