มทร.สุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร

 

มทร.สุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร

                          นายสัตวแพทย์สถิต อรุณแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ การพัฒนาตนเองทางหลักจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet   

ข้อมูลจาก : nudtha.s


48 ครั้ง