มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

             รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                             

                                                                ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง