คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมงานวันข้าวโพดเทียน อบต.บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมงานวันข้าวโพดเทียน อบต.บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                      อาจารย์นพปฎล ขิงทอง และอาจารย์คณัสนันท์ สงวนสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานวันข้าวโพดเทียน อบต.บ้านเกาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ อบต.บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา17/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง