โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ

 

                          คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เห็นถึงความสำคัญในการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการของนักศึกษาให้มีความรู้นอกเหนือตำรา และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวพร รัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร31 มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง