บท. ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บท. ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

                  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ชม ชิม ช้อป ตลาดนัด U2T) (ตัวแทนตำบลบ้านเลน ตำบลท้ายตลาด และตำบลลำตาเสาเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า) และเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ร้านค้า Popular vote และอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3The Best Picture และประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพร ภาคีฉาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

 ภาพ : ผศ.ดร.กนกพร ข้อมูล: ผศ.ดร.กนกพรรายงาน :นาตยา29/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


49 ครั้ง