มทร.สุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM)

 

มทร.สุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM)

             อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๕  รอบ ๙ เดือน เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 ภาพ/จัดทำ: นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง