ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑

             อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่มผู้ช่วยอธิการบดี นำอาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑ กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์รวมทั้งการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยมี นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์กีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง