พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

 

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

 

             โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) กล่าวมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแก่บุคลากรของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯบรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆของคณะฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยารองคณบดี ด้านวิชาการและวิจัย บรรยายหัวข้อเรื่องการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเรดิสสัน รีสอร์ทสปา หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล : / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55

ข้อมูลจาก : nudtha.s


57 ครั้ง