เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน

เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน

                ดร.พยุง ศักดาสาวิตรกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “ศิษย์เก่าและอาจารย์จากราชมงคลนนทบุรี”ท่านจบสายช่างเทคนิคและเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์

 

ข้อมูล : / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin

ข้อมูลจาก : nudtha.s


62 ครั้ง