โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

             คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอุปกรณ์ทำความสะอาด แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดไผ่โสมนริทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร12 เม.ย. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


53 ครั้ง