ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีประเพณีสงกรานต์

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีประเพณีสงกรานต์

           อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ขอพรจากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ: กองพัฒนานักศึกษา/จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


86 ครั้ง