มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

                   นางฤทัยชนก โพธิ์งามผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในงานเมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ข้างหอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


89 ครั้ง