เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน

เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน

           นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดตลาดราชมงคล GRAND OPENING OF RUS MARKETโดยได้จัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยโดยมีนายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และรองประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากห้าง Big C อาหารแปรรูป ไข่ไก่ ผักปลอดสาร และอาหารสดจากฟาร์มของคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายชุมชน U2T ของใช้ภายในบ้าน ของฝาก ของดี ของอร่อย ราคาถูก ร่วมลุ้นรางวัลกับกิจกรรมสอยดาวลดโลกร้อน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้  เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคาร RUS 1ตลาดราชมงคลมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                          

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


96 ครั้ง