ราชมงคลสุวรรณภูมิ จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ Startup Inspiration

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ Startup Inspiration

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup Inspiration เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แนวคิด Startup Inspiration จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  ผู้บริหาร Lean Business Design Thailand  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Startup กับ SME, Stage ของ Startup,Startup Funding, การสร้าง Content, กฎหมายสำหรับ Startup เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.683829063549743

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


209 ครั้ง