ราชมงคลสุวรรณภูมิ วางแนวทางจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ วางแนวทางจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิล

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และปลูกจิตสำนึก ในการจัดการลดและคัดแยกขยะ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑๘ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.680163783916271

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


115 ครั้ง