ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเตรียมสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                           

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679595960639720&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


178 ครั้ง