ราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

            ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตรโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมสร้างความเข้าใจให้ตรงตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.683419933590656&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


209 ครั้ง