มทร.สุวรรณภูมิ จัดทำและปรับปรุงเว็บเพจ รองรับนักศึกษาต่างชาติ

มทร.สุวรรณภูมิ จัดทำและปรับปรุงเว็บเพจ รองรับนักศึกษาต่างชาติ  

         อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานการจัดทำและปรับปรุงรูปแบบเว็บเพจ (webpage) ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                     

                                                             ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=679160527349930&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


195 ครั้ง