ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร

               นายสัตวแพทย์สถิต อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้บริหาร บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) และอาจารย์ประสิทธิ์ แพงเพชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร บูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                          

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686768286589154&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


128 ครั้ง