ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมชาวการทำยาหม่องสมุนไพรให้ชาวบ้าน ต.พระยาบันลือ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมชาวการทำยาหม่องสมุนไพรให้ชาวบ้าน ต.พระยาบันลือ

              สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น การทำยาหม่องสมุนไพร ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กอแก้ว และอาจารย์ดารานัย รบเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา     

                                                               ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.687281966537786

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


163 ครั้ง