คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3396032953979853&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


112 ครั้ง