คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลด PDF  | ดูเต็มจอ Click!!

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rmutsb.ac.th/storage/files/shares/ebook/RUS_StudentGuide66/mobile/index.html21171 ครั้ง