ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ ๘

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ ๘

            นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ ๘ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?set=a.695487352383914&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


109 ครั้ง