ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

             อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖ จากสำนักพระราชวัง และคุณขนิษฐา โสธรรมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                       

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ  

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.697820942150555

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


118 ครั้ง