ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 – 2 ของผู้สอบไล่ได้บาลี ปี พ.ศ. 2566 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 538 รูป ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                            

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/photo?fbid=701058651826784&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


37 ครั้ง