ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                             

 ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=708323911100258&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง