"อาจารย์ร่วมนำของว่างและขนมมามอบให้กับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรคณะ"

"อาจารย์ร่วมนำของว่างและขนมมามอบให้กับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรคณะ"

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมนำของว่าง และขนมมามอบให้กับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3404452446471237

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


54 ครั้ง