โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม”

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม”

         เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) กล่าวแสดงความยินดีฯ โดยมีดร.สุรัส  ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย สายการผลิต ให้มีองค์ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมที่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) รวมถึงได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องอบรม 3 อาคาร 2 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ข้อมูล: ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี/ จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3407435319506283

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


45 ครั้ง