ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

 

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566


             วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คุณธีรวัตร อมรธาตรี, คุณสามารถ วัฒนวิจิตร และคุณพัฒนา กันอำพล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม

ข้อมูล: นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ/ จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3407442536172228

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง