คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมแผนการเรียนของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมแผนการเรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566

           วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมเรื่องแผนการเรียนของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 3 ศูนย์พื้นที่ เพื่อทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล: นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ/ จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3407936286122853

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


60 ครั้ง