มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2023 และโครงการ IANCOP 2023 เพื่อพัฒนาเครือข่าย ทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2023 และโครงการ IANCOP 2023

เพื่อพัฒนาเครือข่าย ทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

          วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAHIL International Conference 2023 ครั้งที่ 154 ร่วมกับสมาชิก ASAHIL จำนวน 244 มหาวิทยาลัย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ณ Soka University และร่วมโครงการ IANCOP 2023 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ Tokyo Institute of Technology Soka University และ Tokai  University ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สออ.ประเทศไทย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย กว่า 17 แห่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยไทย และเป็นหนึ่งในกลไกเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


74 ครั้ง